Woensdag

DAG 3

BIMCaseweek Woensdag 19 november

Dagverslag van het ontwerpproces technische installaties.
Aan de hand van de presentatie van het eindresultaat van de massastudie van dinsdag is het ontwerpteam van de installaties verder aan de slag gegaan met de volgende opdrachten:

Integratie van installaties in het gehele project.
Het ontwerpteam installaties is ondergebracht in het kantoorteam. Tijdens de massastudie bleek al snel dat de installaties eveneens integraal moesten worden ondergebracht in zowel het verbindingsteam als het weg- en waterteam.
Het weg- en waterteam maakt gebruik van het gebied rondom de bebouwing om energie op te wekken en te bufferen.
Het gaat hier om de volgende toepassingen:

 • PV cellen geïntegreerd in de geluidswallen;
 • Windturbines langs de snelweg;
 • Buffering van kinetische energie in een tweetal waterbassins met een hoogteverschil in combinatie met een waterkrachtcentrale;
 • Energie uit het wegdek bufferen in het waterbassin;
 • Het waterbassin gebruiken voor de opslag van warmte en koude die vrijkomt uit de gebouwen.

Deze buffer- en opwektoepassingen zijn gekoppeld aan de gebouwgebonden installaties.
Daarnaast is er invulling gegeven aan de energiebalans tussen opwekking, afname en buffering. Dit om een project te realiseren met een optimale energieprestatie waarin zo weinig mogelijk externe energie wordt betrokken.

In het verbindingsteam wordt invulling gegeven aan de laagbouw van het project, de zogenaamde “plint”. In de plint wordt o.a. de volgende voorzieningen opgenomen:

 • Theater, bioscopen;
 • NS station;
 • Winkelgebied;
 • Parkeergarages.

De hoofdontsluiting van de technische installaties ten behoeve van de plint en de kantoren is gerealiseerd door de volgende ringen aan te leggen: Een Koude-, Warmte, Elektra- en een Dataring. Hiermee is het transport van energie en communicatie vandaag een feit geworden.

Van massastudie naar Definitief Ontwerp kantoren
Om de massastudie van de kantoren om te zetten naar een definitief ontwerp is intensief overleg gepleegd met de architect. De uitdaging was om de bestaande Bijlmerbajes in te richten als kantoor. De zeer beperkte verdiepingshoogte en de vides in het middengebied maakte dat er naar een creatieve en innovatieve oplossing moest worden gezocht om de technische installaties in te passen. Het resultaat hiervan is de volgende installatieopbouw:

 • Hergebruik van de bestaande vloerverwarming en hierin eveneens koeling aanbrengen;
 • Een klimaatpaneel aan het plafond per werkplek langs de gevel met hierin geïntegreerd: verwarming, koeling, verlichting en geluidsabsorptie (flexibele indeling van wanden per stramienmaat 1,8 x 40 m);
 • Natuurlijke toevoer via de gevel en mechanische afzuig via een koof per twee verdiepingen, precies boven de vide. Gebalanceerde ventilatie in het middengebied, toevoer en retour via de koof;
 • Opwekking middels warmtepomp gekoppeld aan het waterbassin;
 • Uit het gebied wordt warmte, koude en elektra onttrokken, een gasaansluiting is niet vereist;
 • Het plaatsen van multifunctionele zuilen langs de gevel met daarin zonwering, PV-cellen en geluidsabsorptie.

Invulling geven aan het BIM gehalte
Verder is ten doel gesteld om het BIM gehalte van het ontwerpteam verder gestalte te geven.
Er is gekeken in welke mate BIM gebruikt kon worden om het ontwerpproces van de installaties te ondersteunen en hoe de communicatie met andere partijen door middel van BIM kan verlopen.

Al met al was het voor het installatieteam vandaag een inspirerende dag!Rienk Hiddema
Valstar-Simonis
Adviseurs Installatietechniek