Vrijdag

Dag 5 BIMCaseweek 2008, vrijdag 21 november.
Vandaag sluiten we een dynamische week van communiceren, modelleren, kennis delen en leren af. De kantorengroep heeft gisteren op de valreep een belangrijke doelstelling gehaald: het ruimtelijk model toetsen aan het programma van eisen, via een directe link met de spreadsheet van de Rijksgebouwendienst. Vanochtend zetten we de spreekwoordelijke puntjes op de “i”. De USB-stick fungeert als informatiedrager, vanwege de overbelasting van het netwerk.

's Middags, tijdens de presentatie in het auditorium, interviewt Remco de Haan namens de organisatie, op bezielende wijze Renzo van Rijswijk (ontwerpleider weg- en water), René Krol (ontwerpleider verbindingen), Myrthe Post (verbindingsintegrator), Bas Rutgers (installatieadviseur) en ondergetekende.

In de rol van ontwerpleider van de kantorengroep mag ik in het kort mijn conclusies van deze week voor het voetlicht brengen:
- Ongelooflijk, met hoeveel enthousiasme de deelnemers te werk zijn gegaan en hoe men met elkaar in korte tijd intensief heeft samengewerkt.
- Voordat de week begon, was ik benieuwd in hoeverre de ruimtelijke integratie tussen de diverse disciplines architectuur, installaties en constructie zou kunnen plaatsvinden in één model via verschillende CAD-applicaties. In het proces is de IFC uitwisseling echter tekort geschoten. Diverse aan de modellen toegevoegde parameters zijn in de uitwisseling niet overeind gebleven. Een uitdaging voor de softwarehuizen.
- Een aanbeveling voor de toekomst is, om van te voren heldere afspraken te maken omtrent de informatie-uitwisseling. Bimmen is vooral communiceren. “A set of rules” is hiervoor onontbeerlijk. Op het scherm wordt vervolgens het “SUPERBIM-model” getoond: de representatie van de geslaagde samenwerking tussen de verschillende teams.
.
Na de discussie met de zaal, en de afsluitende paneldiscussie, is de heersende mening dat BIM vooral voortgezet moet worden. Tijdens de borrel nog even napraten, al met al een prima week.

Organisatie en deelnemers BIMCaseweek 2008: hartelijk dank!
Alex Goedemans
Architectenbureau Goedemans
Kleine Veenkade 21
2518 PJ Den Haag