Programma

U kon in de week van 3 tot en met 6 juni een bezoek brengen aan de BIMCaseweek en aan de nevenactiviteiten. Er was een apart nevemprogramma.

Vele partijen zijn betrokken bij de BIMCaseweek 2014 en het nevenprogramma. Wilt u in de toekomst ook een bijeenkomst organiseren met klanten of relaties? Neem contact met ons op. (Bijna) alles is mogelijk in deze week!

Wij delen graag onze ervaringen en het was dan ook mogelijk om op dinsdag, woensdag en donderdag van 16.30 tot 18.00 uur een bezoek te brengen aan de openbare tussenpresentaties van de BIMCaseweek. Deze presentaties hebben een informele sfeer en zijn kosteloos te bezoeken. Daarnaast hebben een aantal bedrijven en instellingen nevenactiviteiten geprogrammeerd.

De deelnemers aan de BIMCaseweek werken dagelijks tussen 8.00 en 22.00 uur aan de opgave. Voor bezoekers gold het onderstaande programma.

Het programma voor bezoekers:

dinsdag 3 juni
9.30 tot 16.00 uur
TVVL organiseert in samenwerking met ISSO en met ondersteuning van OTIB, een tweedaagse cursus "Kennismaken met een BIM" met als doel te ervaren wat de kracht van een BIM is en inzicht te geven in wat BIM voor een organisatie betekent. De eerste dag van deze cursus zal worden gegeven in een zaal op de locatie van de BIMCaseweek. Deelnemers aan de cursus maken daarmee ook kennis met BIM in de praktijk. U kunt meer lezen in het document over deze cursus.

16.30 tot 18.00 uur
De tussenpresentatie van de BIMCaseweek kan worden bijgewoond om 16.30 uur. In deze sessies presenteren de teams hun stand van zaken aan elkaar en aan de bezoekers. Aan het eind van deze bijeenkomst volgt de tussenstand van de beoordeling van het BIM-gehalte door het panel.

woensdag 4 juni
10.00 tot 18.00uur
'Open BIM Experience'

BIM Open organiseert tijdens de BIMCaseweek een congres over "Samenwerken aan innovatie en kennisintegratie in de bouwbranche". Tijdens dit congres geven een aantal belangrijke sprekers hun visie. De dag staat geheel in het teken van BIM en de toepassingen in de branche. Verder nieuwe ontwikkelingen, veel gebruikers-ervaringen, de laatste inzichten, maar vooral de toekomstmogelijkheden van BIM voor Beheer & Onderhoud, renovatie, gebouwbeheer en Facility Management. Het belang van BIM neemt hierin toe en speelt een steeds belangrijkere rol in het succesvol zijn van projecten. Daar liggen dus kansen voor de branche om zich te onderscheiden.

Meer informatie vindt u op de website van BIM Open.

17.00 tot 18.30 uur
De tussenpresentatie van de BIMCaseweek kan worden bijgewoond om 17.00 uur. In deze sessies presenteren de teams hun stand van zaken aan elkaar en aan de bezoekers. Aan het eind van deze bijeenkomst volgt de tussenstand van de beoordeling van het BIM-gehalte door het panel. De deelnemers aan het congres worden van harte uitgenodigd deze tussenpresentatie bij te wonen.

donderdag 5 juni
16.30 tot 18.00 uur
De tussenpresentatie van de BIMCaseweek kan worden bijgewoond om 16.30 uur. In deze sessies presenteren de teams hun stand van zaken aan elkaar en aan de bezoekers. Aan het eind van deze bijeenkomst volgt de tussenstand van de beoordeling van het BIM-gehalte doorhet panel.

vrijdag 6 juni
12.00 tot 15.00 uur Lezing René Berkvens, CEO van Damen Shipyards.
Vibes Building Engineers organiseert een lezing door de heer René Berkvens, CEO van Damen Shipyards, over de analogiën tussen scheepsbouw en bouw. Damen Shipyards is een sprekend voorbeeld van een bedrijf dat op inventieve wijze nieuwe technieken en samenwerkingsvormen heeft ingezet. Vibes heeft voor deze unieke lezing relaties uitgenodigd, waaronder ontwikkelende bouwers en woningcorporaties.

Deze lezing is alleen toegankelijk voor genodigden.

15.00 tot 17.00 uur Feestelijke Eindpresentatie

Bezoekers zijn op de laatste middag van de BIMCaseweek 2014 welkom om deelgenoot te zijn van de bereikte leerervaringen. Tijdens dit feestelijke programma geven de 3 teams een overzicht van de door hen behaalde resultaten op het gebied van BIM. Daarbij ligt de nadruk op wat is gelukt, maar wordt ook stilgestaan bij wat nog niet is gelukt. Aansluitend volgt het eindoordeel van het panel over het behaalde BIM-gehalte. Er kan slechts één team de beste zijn! En dus is er ook een prijsuitreiking.

Na de prijsuitreiking bestaat de mogelijkheid voor de bezoekers om met alle deelnemers na te praten over hun ervaringen tijdens een feestelijke borrel.

Wilt u op de hoogte blijven van een volgende BIMCaseweek? U kunt daarvoor een mail sturen aan info@bimcaseweek.nl