Maandag

DAG 1
Maandag 17 november
10 DIMENSIONAAL, dat is de opdracht van de BIMCaseweek 2008
Meer dan 100 deelnemers waren aanwezig op de eerste BIMCase dag 2008. Na de introductie van Jan Kees Pikkaart, werd de BIMCaseweek 2008 officieel geopend door Cees Brandsen, directeur bouwdienst Rijkswaterstaat. Na de koffie kwamen de groepen bij elkaar in verschillende ruimtes.De computers werden aangesloten en na een introductierondje werden de rollen verdeeld door de teamleider. Als snel waren de meeste deelnemers met elkaar in overleg, in discussie en op zoek naar oplossingen. In totaal werken zes verschillende teams aan de opdracht.Aan het eind van de dag presenteerde de teams de geboekte resultaten. Elke groep kreeg 5 minuten om via het SMARTboard  uitleg te geven van hun werkzaamheden.  De conclusie na alle presentaties was duidelijk. Er werden goede resultaten geboekt. Door de goede voorbereiding van het procesteam en de kennis van de deelnemers zijn grote stappen gemaakt.
Opdracht manager Wim Scheele: “Er is niet alleen gemodelleerd, er zijn kubieke meters berekend, kostentabellen gemaakt, er is geschetst er is gerekend. Het BIMMEN is begonnen. We zijn nu al verder dan op de donderdag in 2007”.Na een intensieve dag gingen de deelnemers eten en werd er nog lang doorgepraat over de uitdagingen die de komende dagen in het verschiet liggen.