Eindrapport 2014

Het Eindrapport BIMCaseweek 2014 is hier te downloaden. Het is een .pdf van ongeveer 33Mb.

Het rapport mag vrij worden gedistribueerd en gebruikt. Als uit het rapport delen worden geciteerd of foto's worden gebruikt, dan moet wel de bron worden vermeld: "BIMCaseweek 2014".

Er komt geen gedrukte versie beschikbaar.