Doelstelling BIMCaseweek 2014

BIMCaseweek relevantie
Reeds in 2007, toen de eerste BIMCaseweek werd georganiseerd, waren de doelstellingen: meer bekendheid voor BIM, praktische ervaring opdoen en tonen wat allemaal al mogelijk is. Dat was toen relevant, maar is op dit moment nog steeds relevant. Heel veel bedrijven hebben nog niet of te weinig kennis gemaakt met BIM en de kansen die dit biedt. Bijvoorbeeld OTIB en Uneto-VNU hebben dit jaar nog speciale programma's ontwikkeld om de installatiebranche te laten kennismaken met BIM.

Onderzoeken in Nedeland maar ook daarbuiten tonen aan dat de ontwikkelingen hard gaan en dat "Bouwen morgen anders is". BIM verandert het werken in de Bouwbranche. De BIMCaseweek stimuleert de kennis en het gebruik van BIM door een praktische workshop middels een demonstratieproject dat in BIM wordt uitgewerkt.

BIMCaseweek leerervaring voor de deelnemers
De belofte van de BIMCaseweek aan de deelnemers is het verdiepen van de reeds aanwezige BIM-kennis, hoe beperkt deze misschien ook nog is. Deelnemers leren in de praktijk wat BIG BIM is, wat het voor hen en hun organisatie betekent en hoe ze daar in hun dagelijkse werk gebruik van kunnen maken. Met behulp van hun eigen computer en software, maar in een integraal samengesteld team met professionals uit de gehele bouwkolom, wordt BIM tot in de toppen van hun vingers beleefd en doorleefd. De deelnmers en teams worden door ervaren professionals begeleid en gestuurd.

Na de feestelijke afronding op vrijdag, zit iedereen vol met inspiratie, enthousiastme en heel veel nieuwe kennis en inzichten. Men kan niet wachten tot het maandag is en alles in de praktijk kan brengen, ook dat beloven wij.

De nadruk ligt voor de deelnemers op het behalen van een zo hoog mogelijk BIM-gehalte. Om de deelnemers hierin uit te dagen werden teams samengesteld die met elkaar een competitie aangingen. Het ‘BIM-gehalte’ wordt getoetst op basis van vooraf opgestelde BIMCriteria. De vorige edities is gebleken dat dit voor de deelnemers zeer inspirerend en leerzaam is. U kunt daarover meer lezen in het eindrapport van de BIMCaseweek 2013 en eindrapport van de BIMCaseweek 2011.

Bezoekers
Dagelijks is aan het eind van de dag een tussenpresentatie gepland. De teams presenteren aan elkaar en omstanders wat hun vorderingen zijn en het Panel geeft haar visie daarop aan de hand van de BIMCriteria. Bezoekers kunnen daar kosteloos bij aanwezig zijn.

Op woensdag zal deze tussenpresentie zijn aan het eind van het BIM Open congres in de zaal van het BIM Open. Alle bezoekers van het BIM Open kunnen dan aansluitend de presentatie van de deelnemers bijwonen.

Op de laatste dag, vrijdag, is de feestelijke afsluiting van de BIMCaseweek. Ook daar zijn bezoekers welkom. De deelnemers zullen hun prestaties aan iedereen die het horen wil presenteren en aansluitend vindt de prijsuitreiking plaats.