Dinsdag

DAG 2
BIM Caseweek dinsdag 18 november 2008
De eerste stap is gezet in een werkende BIM
De BIMCaseweek is vandaag pas echt gestart. De eerste organisatiestructuren en manieren waarop samengewerkt moet en kan worden die gisteren waren uitgedacht zijn vandaag duidelijk in de praktijk gebracht. Waar gisteren bij velen nog een vaag beeld was over wat er nou werkelijk wordt verwacht van de opdracht en het BIM-men lijkt er vandaag al veel meer duidelijkheid te zijn. Vandaag zijn de eerste interacties tot stand gekomen en gaat het proces richting het opzetten van een echte BIM.
De dag begon met een algemene briefing. Om de raakvlakken inzichtelijk te maken zijn ontwerpers en BIM integratoren bij elkaar gaan zitten om deze af te stemmen. Dit resulteerde aan het einde van de dag in een model waarin al veel gevisualiseerd is.

Het kantoorteam wist zelfs als enige groep met een eerste kosteninschatting te komen tijdens de eindpresentatie. De wegen & water groep heeft “echte BIM” gepresenteerd, de energieopwekking met zonnepanelen op de geluidswal kan worden getoetst aan een eis door het model zelf. Kortom vandaag is er zeker een stap gezet richting een werkende BIM.

Gedurende de hele dag heeft het onderzoeksteam geobserveerd en geanalyseerd welke processen er plaatsvinden. Opvallend is dat de BIM meter (gebruikt om te kwantificeerbaar te maken hoe hoog het BIM gehalte is)door deelnemers veel hoger wordt ingevuld (dus meer BIM) dan het onderzoeksteam. Het is een interessante vraag of beide percepties gedurende de week dichter bij elkaar komen te liggen. Hopelijk lukt het om aan het eind van de week een hoog BIM-gehalte te bereiken, zodat iedereen meer inzicht heeft gekregen in hoe BIM nu eigenlijk werkt.
Harm-Jan Idema (onderzoeksteam)
Balance & Result Organisatie Adviseurs
Student Civiele Techniek Universiteit Twente