Deelname

Deelname aan de volgende BIMCaseweek

De BIMCaseweek is bedoeld voor professionals uit de bouw die meer of minder gevorderd zijn in het werken met een Bouwwerk Informatie Model (BIM).

Tijdens de BIMCaseweek wordt een bouwproject van een opdrachtgever voorbereid. In een proces van vier dagen met evaluatie- en overlegmomenten, wordt toegewerkt naar een zo hoog mogelijk BIM-gehalte. Om de deelnemers uit te dagen worden teams samengesteld die met elkaar een competitie aangaan. Het project is een combinatie van een gebouw met infrastructuur, zodat voor beide disciplines voldoende uitdaging aanwezig is.

Aanmelden voor deelname is eenvoudig. Stuur een mail aan info@bimcaseweek.nl

Deelname BIMCaseweek

Er kunnen 60 deelnemers meedoen. Deze worden verdeeld in 3 teams met zo veel mogelijk verschillende disciplines uit de bouwkolom. Ze zullen een intense BIM-ervaring opdoen die ze in hun verdere carrière nog vaak kunnen gebruiken.

De BIMCaseweek biedt een workshopomgeving die gericht is op het in de praktijk samenwerken met een BIM (BIG-BIM). De nadruk ligt op het leerelement voor de deelnemers. Deelnemers worden meegenomen in een wervelende week, waarin zij de mogelijkheden van state of the art BIM ondervinden en leren kennen.

Men leert in een multidisciplinair team samenwerken en elkaar begrijpen en waarderen. Op BIM-gebied leert de deelnemer ook veel van zijn medeteamgenoten en van de andere teams. Elke deelnemer werkt met zijn eigen hard- en software die wordt meegebracht.

We richtten ons op het verdiepen van de reeds aanwezige BIM-kennis.

Om de deelnemers uit te dagen, worden teams samengesteld die met elkaar een competitie aangaan. Het behalen van een zo hoog mogelijk BIM-gehalte wordt door elk team nagestreefd. Het ‘BIM-gehalte’ wordt getoetst op basis van vooraf opgestelde BIMCriteria. Gebleken is dat dit voor de deelnemers zeer inspirerend en leerzaam is. Een onafhankelijk en deskundig Panel beoordeelt dagelijks de prestaties.

Unieke leerervaring

Voor de deelnemers is het een unieke leerervaring om aan de BIMCaseweek te hebben meegedaan. Deelname betekent:

 • leren werken met BIG-BIM in een project;
 • nieuwe software ontdekken en leren;
 • over de "schutting" kijken bij alle partijen in het project;
 • nieuwe methoden ontdekken en toetsen
 • nieuwe mensen en bedrijven leren kennen;
 • buiten de gebaande paden gaan;
 • mogelijkheden tot kennisuitwisseling ontdekken;
 • reclame maken voor de eigen rol en aanpak;
 • intensieve samenwerking op een project meemaken;
 • de laatste stand der techniek ervaren en
 • veel informatie en promotiemateriaal in beeld en tekst vergaren.

Samenstelling teams

Elk team wordt door de organisatie voorzien van een ervaren teambegeleider. In de teams zitten deelnemers met bijvoorbeeld de volgende disciplines:

 • Architect
 • Installatieontwerper
 • Constructeur
 • Wegontwerper
 • Modelleurs uit de verschillende disciplines
 • Werkvoorbereider
 • Bouwer
 • E-installateur
 • W-installateur
 • Toeleverancier
 • Producent
 • Duurzaamheidsdeskundige
 • Kostendeskundige
 • Bouwplanner
 • Bouwbesluitdeskundige
 • EPC/GPR/ Breeam rekenaar

Alle deelnemers worden bij aanmelding gescreend op hun motivatie en kennis van BIM (technieken). Deelnemers vallen uiteen in drie categorieën:

 1. mensen die in de praktijk met BIM-methoden en -technieken projecten uitvoeren voor hun werkgever
 2. mensen die BIM-methoden en -technieken propageren en implementeren en daarvoor eventueel software verkopen en daarmee categorie 1 ondersteunen
 3. mensen die opgeleid worden om in de praktijk met BIM-methoden en -technieken projecten uit te voeren (studenten)

De kennis en ervaring van de voorgaande edities zijn in het ontwerp van de volgende BIMCaseweek meegenomen. Deze editie zal verlopen in de vorm van een workshop, waarbij leerervaringen op het gebied van BIM voor de deelnemers voorop staan.

Wat krijgt een deelnemer?

Naast deelname aan de week krijgt men aangeboden:

 • een unieke BIM leerervaring op een perfecte locatie;
 • dagelijks toegang tot de werklocatie van 8.00 tot 22.00 uur
 • persoonlijke adviezen en begeleiding;
 • toegang tot de projectwebsite van de BIMCaseweek;
 • vrij gebruik van alle informatie van alle deelnemers geproduceerd tijdens de BIMCaseweek;
 • een beloning en aandenken voor de deelname;
 • een rapport met een verslag, veel foto’s en bevindingen en aanbevelingen;
 • iedere dag onbeperkt koffie, thee en fris;
 • iedere dag een verzorgde lunch;
 • op dinsdag, woensdag en donderdag een gezamenlijk diner en
 • op vrijdag een feestelijke afsluiting met borrel en hapjes
 • elk bedrijf waarvan een medewerker deelneemt aan de BIMCaseweek kan één banner plaatsen van maximaal 100 x 200 cm.

Vergoeding voor deelname

De vergoeding in 2014 voor deelname varieert per categorie (zie boven):
Categorie 1:     1e deelnemer van een bedrijf € 995,=, 2e en verder € 895,=
Categorie 2:     1e deelnemer van een bedrijf € 1195,=, 2e en verder € 1095,=
Categorie 3:     1e deelnemer € 695,=, 2e en verder € 595,=

Voor bedrijven waarvan een medewerker in één of meer van de voorgaande edities van de BIMCaseweek heeft meegedaan, geldt een overall korting van 5%.

Aanmelden voor deelname

Aanmelden voor deelname is eenvoudig. Stuur een mail aan info@bimcaseweek.nl