Dagverslag donderdag 5 juni

8:00
Na de overwinning van Bimcovery gisteren is het vandaag weer tijd voor een nieuwe start. De stress begint bij de teamleden nu echt toe te slaan, morgen is het de dag van de waarheid.

Jan Kees heeft vanochtend een oproep gedaan aan de teams. Deze moeten het panel nog duidelijker informeren. Allebei de teams hebben hier gehoor aan gegeven en komen steeds vaker naar het panel toe. Aan de andere kant heeft het panel de opdracht gekregen om zelf ook vaker naar de teams te gaan. Vanuit beide moet er beter gecommuniceerd worden. Deelnemers benoemen meer dingen die worden behaald en zijn minder bescheiden. Er wordt duidelijker omschreven wat de teams doen en hoe rijk de gegevens zijn.

13:00
Na de lunch komt 3D Beyond bij elkaar om de stand van zaken te bespreken. Planner Ferry laat even weten dat er meer groepsdynamiek heerst en dat er doelgerichter wordt gewerkt. De inventarisatie van wow-momenten wordt opgemaakt om vanmiddag in de presentatie te kunnen laten zien. Anouska laat weten dat het team goed op weg is en er een goed doel is. Ook van buiten af is te zien dat de groep veel hechter is geworden ten opzichte van dag 1. Er wordt goed naar elkaar geluisterd, mensen helpen elkaar en iedereen weet wat hij of zij moet doen.

14:45
3D Beyond komt vaak bij elkaar en roept het panel ook vaak erbij. Het team laat weten dat ze vandaag de cases gaan afronden en nog niet alles gaan presenteren. ‘Save the best for last’ wordt er geroepen. De visie was vanochtend om 08:00 gelijk helder

15:00
Een nieuwe dag en dus ook een nieuwe beoordeling. Het panel komt voor de derde keer bij elkaar om de voortgang van beide teams te bespreken. Bimcovery krijgt drie sterren voor de informatie in het model. Het panel heeft mooie dingen gezien aan rijkheid van gegevens. Het team is heel duidelijk bezig met informatie uit het model te halen en via een viewer deze beschikbaar te maken voor de eind gebruiker. Bimcovery is volgens de jury duidelijk verder dan 3D Beyond op het gebied van de levenscyclustoepassing.

3D Beyond krijgt ook drie sterren voor de informatie in het model. Het team zit veel dieper in het model dan Bimcovery. Er zit meer diepgang in op het gebied van installatie en leidingwerk. 3D Beyond moet alleen meer grafische informatie laten zien. Tot nu toe heeft de jury alleen maar 2D plaatjes laten zien en nog geen 3D tekeningen.

Voor de structuur van het model krijgt Bimcovery drie sterren. Het team heeft goed laten zien hoe de uitwisseling is gegaan tussen hun software. Ze hebben aangetoond dat de koppeling tussen de systemen op een goede manier werkt. 3D Beyond krijgt van de jury twee sterren voor de structuur van het model. Het team heeft een schema over welke software er is en wat het team daar mee doet. Dit heet Bimcovery nog niet. De ICT-infrastructuur zweeft nog bij 3D Beyond vanwege de minder technische deelnemers in het team.

3D Beyond krijgt wel vier sterren voor het proces rond het model. De jury is erg positief over hoe het team zich vanochtend heeft herpakt. Er is een takenpakket en de functies zijn goed onderverdeeld. Gister zat het team nog op eilandjes, vanochtend is er een nieuwe start gemaakt.

Bij Bimcovery is er een organische organisatie waarbij er geen vaste taken vastliggen. Er staan tijdelijke leiders op die een onderwerp aanpakken. Bimcovery krijgt drie sterren omdat 3D Beyond doelbewuster bezig is. Bij Bimcovery is het volgens de jury altijd goed omdat er niets is vastgezet.

Het laatste BIM-criterium is Extern. Bimcovery krijgt twee sterren van het panel. Men vind het lastig om vast te stellen of er real life dingen zijn. Er is bij beide teams nog geen eindoplossing. Bimcovery hield in de middag een te lange presentatie met teveel inhoud. 3D Beyond hield juist een te korte presentatie, een te abstract verhaal volgens het panel.

Alles wat aan de muur hangt is niet netjes opgemaakt. Ook wordt er niets bijgewerkt. Op dit punt moet er nog veel veranderd worden in beide teams.

3D Beyond krijgt drie sterren door het idee van een Customer Journey. Het team verplaatst zich goed in de gebruiker: een klant loopt ergens tegen aan en er wordt een oplossing bedacht.

17:00
Het is weer tijd voor de presentaties. De teams maken zich klaar om hun bevinden weer te tonen aan het panel. Bimcovery is bezig geweest met het huidige gebouw. Het team geeft aan dat ze het kritiek serieus nemen en daarom dus ook méér willen laten zien. Ze hebben een cyclus bedacht. Een onderhoud-beheer cyclus van 30 jaar. Ze zien BIM als een evolutie. Het is een groeiproces. De ICT-structuur vinden ze erg belangrijk. Om met het model te werken, moeten er verschillende disciplines aan het werk gezet worden. Ze koppelen deze standaarden aan elkaar in het model. Ze liepen hier tegen een probleem aan, omdat de rechten niet vrij waren gegeven. Ook de templates moeten goed zijn. Ze moeten overeenkomen, anders krijg je een ‘error’. Daarnaast legt het team de werking van een app uit. Het grootste probleem was de taalbarrière, het programma was Deens.

Het team heeft ook een planning gemaakt. Kostenkoppeling hebben ze gedaan via het ERP-systeem. De verdere uitwerking hiervan volgt wellicht morgen. Tijdens de renovatie is het belangrijk dat het team inzicht krijgt in welke onderdelen moeten worden vervangen. Ze hebben een tool bedacht die aangeeft welke onderdelen worden gesloopt of vervangen. Door een export te maken naar Excel kun je er kosten aan hangen.

Voor het BIM is het ook nog mogelijk een Doc database te koppelen. Je kunt een element naar voren halen in de viewer, dan komen de parameters naar voren. Je kunt deze dan koppelen aan PDF, bijvoorbeeld, dan weet je waar je de onderdelen vandaan moet halen.

Anouska van 3D Beyond is nu aan het woord. Ze benadrukt dat de teamspirit er goed in zit. Het team heeft een presentatie met veel plaatjes. Ze hebben een schema gemaakt waarmee ze te werk zijn gegaan: input – tool – output. Dat is hun houvast geweest voor de uitgewerkte scenario’s.

In deze presentatie hebben ze twee cases gebruikt. Onderhoud proberen ze in kaart te brengen door een klein onderdeel te nemen van het model, bijvoorbeeld een kozijn. Ze hebben een koppeling gemaakt tussen Excel, Revit en Vico, dit is dus de tool voor de case. Uit de tools volgt een aantal opties. Als je de kozijnen gaat vervangen moet je een terugkoppeling maken naar je BIM-model. Het leermoment van het team was dat er veel tools met elkaar kunnen samenwerken.
Case 2 is het oplossen van klachten vanuit bewoners. Anouska legt uit dat ze middels het tool 3D BIM deze case willen oplossen. Case 3 volgt morgen. Deze case gaat over het bouwbesluit-/ installatie berekeningen. Ze benoemt ook nog twee wow-momenten: Oculus Rift en Autodesk GLUE.

Dan het oordeel van het panel. De zaal is stil en benieuwd wie er deze dag de winnaar is. Het panel geeft aan nóg meer mee genomen te willen worden in het proces, voornamelijk op het gebied van informatie over de rijkheid van het model. De sterren worden uitgedeeld. Het is ontzettend spannend, maar uiteindelijk is 3D Beyond de winnaar met 12 sterren, terwijl Bimcovery er 11 heeft. Beide aanzienlijk meer dan gisteren. Wie wordt de eindwinnaar…, het blijft spannend tot morgen eind van de dag.