Dagverslag donderdag 14 maart

Vandaag is er wederom hard gewerkt. Hard gewerkt om de beloftes die gisteren gemaakt zijn waar te kunnen maken. Wanneer er weer vooruitgang is geboekt, begint een team hard te applaudisseren; dat is het teken dat het panel komt kijken bij het team. En dat er punten te verdelen zijn... Tijdens de tussenpresentaties maken ze de resultaten aan de deelnemers en belangstellenden bekend.

Epy2Ko

De informatiestromen worden toegelicht, evenals het schema waar de software op staat. Wat kan waarmee, welke output kun je daarmee krijgen en hoe worden alles aan elkaar gelinkt. Het model genereert hoeveelheden die gekoppeld zijn aan kosten (specifieker gezegd; er worden acties gekoppeld aan objecten om te kunnen calculeren) en de constructie en bouwfysica zijn geïmporteerd in het model. Voor de installatie technische kant zijn clashes uitgevoerd, opgelost en de oplossingen aangetoond. Er zijn koppelingen gemaakt, lichtberekingen uitgevoerd en alles wordt getoond in een impressie van een bouw volgorde.

D2M

Dit team heeft gekozen voor twee groepen die resp. de tunnel en het gebouw modelleert. Bij beide objecten zijn er eisen bepaald, waarvan men aan de opdrachtgever om wegingsfactoren heeft gevraagd. Naar aanleiding van studies van varianten en inzicht door middel van software, trekt het team zelf conclusies. De conclusies leiden tot keuzes die vanaf vanmiddag (pas) verder worden uitgewerkt. Erg ver uit de comfortzone, want in het traditionele proces begint men vaak pas met uitwerken indien de basiskeuzes zijn gemaakt.

BIMmoverend.

Het afsprakenschema en het principe van open BIM wordt gedeeld. Het proces wordt verteld hoe de hoeveelheden uit het model wordt gehaald (bouwdelen eruit filteren), het nulpunt (blijft toch altijd een heikel punt, elke BIMCaseweek weer) wordt getest (gaat helemaal goed!) en de kadastrale gegevens inzake kabels en leidingen wordt toegevoegd aan het model. Clashcontrols worden uitgevoerd en weer integraal ingezet. Er worden testen uitgevoerd om informatie te delen van het ene pakket naar het andere pakket. De eisen van de opdrachtgever, visualisatie van architectuur en constructie  wordt aan het model gekoppeld. Ten slotte tonen ze een reality app waarmee een model live vanaf een papier wordt gestreamd. Leg ik dat zo goed uit? Ik zou zeggen, kom dat morgen anders zelf maar bekijken. Dan worden alle trucs getoond!

En zoals mijn collega net zei: 'We zijn allemaal een beetje van het padje'. En zo is het maar net!