Woensdag 9 februari 2011

Wat een feest der herkenning! De teams zijn op volle stoom. Vandaag is gebleken dat de geïnvesteerde tijd in de voorgaande dagen resultaat heeft opgeleverd.

Vanmorgen waren de teams wederom al vroeg compleet en hard aan het werk. Gisteren moesten de laatste harde werkers om 22.00 naar huis worden gestuurd, want de organisatie wilde naar haar bed. En de deuren worden dan hermetisch afgesloten, vanwege de zaal vol computers.

De eerste vraag aan het team dat gisteren de naam "Kabouter Plop en het BIM mysterie" had, was: "En wat wordt de naam vandaag?" Het antwoord was bemoedigend. Waarover hieronder meer.

Ook was er een jarige die door alle deelnemers enthousiast werd toegezongen om kwart voor negen.

Elk team had de tips van de vorige dag 's avonds nog geanalyseerd en wederom de koers bijgesteld.

MISSION: BIMpossible

MISSION: BIMpossible heeft het concept van de 4 E's gebruikt om zich te herorganiseren. De vier E's staan voor Emotie, Economie, Ecologie en Ethiek. In een matrix zijn deze elementen gekoppeld aan de drie scenario's van de opdrachtgever.

Onder andere werden resultaten getoond voor het bepalen van de huurwaarde op basis van het 3D-model, warmteverliesberekeningen, wapening van de brug. Morgen wordt het de uitdaging om het BIMgehalte nog verder op te krikken.

BIM-IT-IS

BIM-IT-IS had het idee twee dagen met het aanbrengen van grondverf bezig te zijn geweest. En dat vandaag het moment van aflakken was gekomen. Maar dat bleek niet helemaal zo te zijn. Men is weer begonnen met schuren.

Dit team heeft een heus parkeerdek over het bestaande gebouw bedacht en uitgewerkt in detail. De auto's komen op het dak middels een autolift. De staalcontrucite van het geheel is in detail uitgewerkt.

In dit team is gewerkt aan onder andere energieberekeningen, planning gekoppeld aan een visualisatie van de bouw, clashdetectie van het parkeerdek met het bestaande gebouw, invullen van het woningwaarderingssysteem.

BIMgenoot (voorheen Kabouter Plop en de het BIM mysterie, voorheen Alibaba en de 20 BIM'mers)

BIMgenoot heeft eerst opnieuw haar doelen vastgesteld en is hard bezig geweest om voor deze doelen hun BIM in te zetten. Ook hebben ze de yel van gisteren verder ingevoerd. Bij elk succes klonk een uitdrukkelijk "Jahoe!". De bedoeling daarvan was aandacht trekken van het Panel, zodat ze het succes konden optekenen en in de beoordeling zouden meenemen.

Ze tonen een duidelijk organisatiestructuur waarin alle namen opgenomen zijn. Ook wordt uitgelegd hoe ze het versiebeheer van het BIM regelen. Allerlei tussenresultaten worden getoond, waarbij de boodschap is dat morgen pas de echte resultaten worden getoond. Een voorbeeld is het berekenen van de energielabels voor de drie scenario's.