Maandag 7 februari 2011

Maandag: Een vlotte start en hup, meteen aan het werk.

Ja, het is duidelijk. Dit jaar is op de eerste dag meteen al een hoop meegenomen van de ervaringen van vorig jaar. De vliegende start van vorig jaar, is duidelijk overtroffen.

Vanaf 7.00 uur konden de deelnemers hun toegangspas ophalen. En dat deden ze ook. Tussen de opbouwers van de Internationale Bouwbeurs door wisten ze de BIMCaseweek ruimte te vinden en snel hun computers op te bouwen. Om 8.45 uur kon dan ook de officiele opening worden gedaan.

Meteen daarna gingen de teams in vergadering om de strategie te bepalen en de rollen te verdelen. Het was even heel rustig in de werkruimte. Na verloop van tijd wist iedereen hoe de eerste stappen op weg naar het grote BIM-gehalte gezet konden worden.

In kleinere groepjes werden deelopdrachten beetgepakt. De opdrachtgever werd ondervraagd en de te onderzoeken scenario's werden verder geanalyseerd.

Om 16.00 uur zijn de teams begonnen met de eerste tussenpresentaties. De teams hadden zich onder andere bezig gehouden met de organisatie van hun processen. Hoe organiseren we het team en het samenwerken, maar ook hoe organiseren we de samenhang van de verschillende software en data. Alle teams hadden zich ook bezig gehouden met de inhoud van de opdracht: wat wil de opdrachtgever, wat zit er achter de vragen van de opdrachtgever?

SimsalaBIM

SimsalaBIM trapt de presentatie als eerste af. Zij zijn de dag begonnen met een ronde waarin de werkzaamheden werden geïnventariseerd en rollen werden toebedeeld met de Belbin-methode. Het BIMmodel is verdeeld in 5 clusters, 3 voor het gebouw, 1 voor de brug en 1 voor de omgeving. Het gebouw is opgedeeld middels een objectenstructuur. De input is opgeslagen op de BIM server. Hieruit vloeit de output uit voort welke in verschillende programma kan worden gebruikt.

De vragen van de opdrachtgever zijn vertaald naar functies en vervolgens gekoppeld aan eisen. Oplossingen zijn verwerkt in objecten en zijn overlegd met de opdrachtgever. De opdracht wordt tevens uitgewerkt door de 3 scenario's uit te diepen. Middels een variantenstudie bepaalt men het meest geschikte scenario. De BIMcriteria zijn wel in het team besproken, maar worden (nog) niet gepresenteerd.

Ali Baba en de 20 BIM'ers

Het team Ali Baba en de 20 BIM'ers heeft de disciplines geïnventariseerd en een werkverdeling gemaakt op basis van wensen en mogelijkheden. Vooral de installaties zijn uitgewerkt aan de hand van BIMCriteria. Wat kosten duurzame oplossingen en wat levert het op? Hoe komen we van energielabel F bij een energielabel AA+. Het model is uitgewerkt middels 3 scenario's. Het is nog niet duidelijk of de BIMserver zal worden ingezet. Er wordt meer gestuurd op wat men wil gebruiken en daarvoor wil men BIM als middel inzetten.

Mission BIMpossible

Mission BIMpossible is gestart met een inventarisatie van een groepsindeling en aanwezige kennis. Ze hebben een aparte groep ingericht die zich deze week over het proces buigt. Ze houden de regie over de tools, data, BIMinrichting en presentatie. Het IFC model wordt in Navis Works geplaatst om output te kunnen genereren. De omgeving, brug en het gebouw worden apart bewerkt. De output is getoetst aan de BIMCriteria. Vanuit het IFC model zijn hoeveelheden getrokken om een degelijke kostenschatting te kunnen maken. In plaats van 3 zijn er 4 scenario's uitgedacht. Daarnaast is de plint ontworpen om een optimale omgeving te creëren.

Het panel komt met haar beoordeling, de score ligt dicht bij elkaar. Het wordt spannend wie er zal winnen. Het kan alle kanten nog op!

De algemene indruk was dat de teams zeker niet onvoorbereid zijn begonnen. In de teams waren mensen aanwezig die zeker al wel wisten waar ze met BIM heen willen en hoe ze dat in de BIMCaseweek kunnen toepassen. Dat was een van de redenen dat een vliegende start kon worden gemaakt.