Dinsdag 8 februari 2011

Verslag door Johan de Groot, lid van het Panel.

De wekker gaat bijna twee uur later dan gisteren, een welkome bijkomstigheid die de productiviteit wellicht zal verhogen op de tweede BIMCaseweek dag. Ik denk te trillen bij het opstaan, maar wat schept mijn verbazing: het hele hotel trilt! Hier is zeker geen rekening gehouden met de eigenfrequentie van de bouwconstructie… Zouden onze Bimmers dat wel doen?

Na een heerlijk verfrissende wandeling arriveer ik weer bij de Jaarbeurs. Er is aanzienlijk meer bedrijvigheid te bespeuren vandaag. De mensen in pakken zijn in grote getallen aanwezig. De dag wordt door de meeste mensen opgestart met een stevige bak koffie. Ik kan niet weerleggen dat dit een prima idee is en volg in mijn gedrag. Hierna zien we iets gebeuren dat ons blij maakt. De teams gaan inhoudelijk meteen hard aan de slag. Vergeet niet dat gisteravond ook nog flinke progressie is gemaakt! Een bijzondere beweging is te bemerken bij de civiele tak. Alle teams organiseren een gezamenlijke meeting. Hoe gaan we om met de brug, locatie, GIS? Even schuif ik aan bij deze bijeenkomst. Geweldige synergie, ik verwacht vandaag veel meer te zien binnen dit vakgebied. Ik geef ze mee: 'Let op dat je de integratie met je eigen teams niet verliest. Jullie begrijpen elkaar namelijk vanuit je eigen werk. Dit resulteert echter wel eerder in terugval in traditionele gedragspatronen.' De boodschap komt over. Aan de slag!

Van alle 9 beoordelingscriteria heeft informatie-uitwisseling zeker een cruciale rol binnen alle teams. Daar waar team 1 een omgekeerd BIM "lijkt" te creëren (losse pakketten op vaste punten samenvoegen en synchroniseren), lijkt team 2 juist veel energie te steken in het complete basis IFC model zodat later disciplines kunnen inhaken. Zou je het hele model wel willen voorbereiden? Team één, Mission Bimpossible, focust zich op het moment op één bouwdeel, wellicht een reëler plan gezien de tijd. Ik vraag eenieder in de presentatie te onderbouwen waarom de gekozen methoden noodzakelijk worden geacht. Ze doen immers het omgekeerde. Leuke beslissingen die zeker tot een output verschil kunnen leiden. Ik ben zeer benieuwd.

Team 3, op het moment te benoemen als "Kabouter Plop en het BIM mysterie", trekt aan mijn arm. 'Meekomen jij! We willen laten zien hoe we de omgeving, de gebouwen en de brug aan elkaar gaan matchen zodat alles op de juiste plek staat.' Een belangrijk raakvlak die ze mij live laten volgen. 'Kijk, hier gaat het fout'. Overtuigen is overbodig na een blik op het scherm. 'Ook hier moeten we nog wat oplossen, maar daar zijn die en die persoon mee bezig". Prima ontwikkeling.' Ik hoop dit terug te zien in de presentatie op het eind van de middag.

Op de middag is het tijd voor een jury onderonsje… of ja, onderonsje. We gaan gewoon een vergadering organiseren midden tussen de lunchende deelnemers. Ook het overleg heeft een open karakter, nergens geheimen, alle informatie delen. De sfeer wordt amicaler, de samenwerking beter. Twee componenten die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ik denk dat dit soort schijnbaar utopische samenwerking ook in het dagelijkse leven nagestreefd moeten worden. Dit geeft altijd meerwaarde.

De middag zal ook productief worden, zeker in relatie tot gisteren. Daar waar gisteren iedereen nog zocht naar een soort vastigheid, komen nu de ideeën voor creatieve oplossingen. Ontzettend grappig dat sommige deelnemers vaak eerst een vertrekpunt bevestigd willen hebben om vanuit daar pas creatieve oplossingen te verzinnen. Ook hier weer een grote verscheidenheid. Elk met zijn voor- en nadelen.

Elk team heeft een evenwicht, de creativiteit versus de organisatie. Je ziet duidelijke verschillen in teams, met name op het organisatorische vlak. Team 2, SimsalaBIM, zet strakke lijnen uit, delegerend vanuit een leidend teamlid. Team 3, Kabouter Plop en het BIM mysterie, geeft bepaalde werkrichtingen aan en laat het team vooral nieuwe dingen uitvinden, bundelt dit uiteindelijk en etaleert de bevindingen. Team 1, Mission BIMpossible werkt meer met te realiseren doelen en vindt creatieve manieren om tot dit doel te komen. Hierin lijken ze soms (te) veilige wegen te bewandelen waardoor het lijkt op een traditionele benadering van een nieuw doel. Er zit namelijk een wezenlijk verschil om vanuit één BIM database te werken of naar één BIM database toe te werken. Iets waarin de teams werkelijk verschillen. Mits goed onderbouwd, hoeft hier niets op tegen te zijn. Dit zien we als beoordelaars wel graag terug.

14:00u, ik heb 'ontvangstdienst'. Een uitdagende taak overigens! Bezoekers van de Bouw&ICT beurs ontvangen, overtuigen, uitleggen, maar ook vooral de discussie aangaan met bezoekers. Hoe denken zij over BIM, heeft het toekomst, bestaan er praktische manieren om BIM in de praktijk in te zetten? Een verscheidenheid aan verhalen en meningen. BIM leeft enorm, dat is zeker!

Een uurtje later is het tijd om de balans op te maken met het beoordelingspanel. Ervaringen, bevindingen en prestaties worden beoordeeld met een cijfer. Hierin zijn de meningen niet altijd gelijk. Toch zijn de beelden over de teams over het algemeen gelijk. Ook valt op dat met name criteria als "proces" en "samenwerking" vaak elkaars tegenovergestelde zijn qua waardering. Scoor je hoog op proces, dan merk je dat de onderlinge samenwerking daarin wordt geremd. In ieder geval is dit minder waar te nemen. Is dit toeval of een logisch gevolg? In enkele minuten wordt de beoordelingspresentatie samengesteld want er is geen tijd meer: tijd voor het showmoment van dag 2!

Wow! Team 3, met de gewijzigde naam Kabouter Plop en het BIM mysterie, trapt prima af! We hadden al betere verwachtingen ten opzichte van gisteren, maar ze brengen het op een spontane en pakkende manier. Eerlijkheid dient te zeggen dat door deze meevaller  de presentatie van team 2 (BIM-it-is) enigszins tegen viel. Theoretische praatjes zijn niet slecht, maar probeer dit op een manier te brengen zodat de toehoorders enthousiast worden. Humor en drive breng je over op anderen, maar ook op jezelf. Dit misten we deze dag. We hebben goede hoop over morgen gezien de uitgezette plannen van team 2, maar de strakke organisatie (ook een compliment waard) lijkt een rem op de ontplooiing. Team 2 kwam hierover later feedback vragen en hierin werden veel zaken meer duidelijk. Communicatie is wederom essentieel. Maar tijdsdruk voorkomt vaak eensgezinde meningen.

Wij merken het. Er wordt veel waarde gehecht aan de beoordeling, iedereen luistert uitzonderlijk aandachtig naar de beoordeling van dag twee. Is de inzet opgemerkt en wordt het gewaardeerd? Heeft de jury een goed beeld van onze activiteiten? Meningen worden meer uitgesproken. De gedrevenheid van deelnemers wordt niet altijd beloond met de verwachte hoge cijfers. Er komt meer kritiek en discussie. "Hoppa", er is een gezonde strijd gaande!

Ook deze dag sluiten we af met het verwerken van de gegevens. We leggen de bevindingen vast en eventuele adviezen worden vermeld. Ook evalueren we zelf onze werkwijze om de teams nog beter ten dienst te kunnen zijn. Langzaamaan praten we al meer over de verwachtingen van de eindpresentatie van aankomende donderdag. We hopen op een mooie afsluiting en een begrijpelijk verhaal voor de toehoorders. De afstand van een geïnteresseerde toehoorder in relatie tot de spreker moet zo klein mogelijk zijn. We zijn allemaal vakgenoten die het bouwniveau naar een nieuwe hoogte willen opschroeven. Met een beetje goede wil kan iedereen in de zaal minimaal hetzelfde resultaat bereiken als de deelnemers aan de BIMCaseweek. Het enige dat we moeten bewerkstelligen is het aanspreken van dat kleine beetje goede wil.