Bezoek de BIMCaseweek

Informatie tijdens BIMCaseweek 2014
U kon een bezoek brengen aan de BIMCaseweek. Wij delen graag onze ervaringen. Bezoekers waren op dinsdag, woensdag en donderdag welkom om 16.30 uur. Dan vonden de openbare tussenpresentaties van de teams plaats. Ook kon u deelnemen aan de verschillende nevenevenementen zoals het BIM Open op woensdag. Op vrijdag was om 15.00 uur de feestelijke afsluiting van de BIMCaseweek 2014.

Zoals altijd verwachtten wij voor deze feestelijke afsluiting op vrijdag veel bezoekers. Daarom was aanmelden noodzakelijk.

Voor het volledige programma met beschrijving, kijkt u op de pagina met het PROGRAMMA

Bijwonen tussenpresentaties
Op dinsdag, woensdag en donderdag kan een tussenpresentatie van de BIMCaseweek bijgewoond worden vanaf 16.30 uur. In deze sessies presenteren de teams hun stand van zaken aan elkaar en aan de bezoekers. Aan het eind van deze bijeenkomst volgt de tussenstand van de beoordeling van het BIM-gehalte door het Panel. Deze tussenpresentaties zijn in een informele sfeer waarbij geïnteresseerde bezoekers tussen en om de deelnemers plaatsnemen.

Bijwonen feestelijke eindpresentatie
Op vrijdag 6 juni 2014 vindt vanaf 15.00 uur het afsluitende programma plaats. Bezoekers zijn welkom om deelgenoot te worden van de bereikte leerervaringen. Tijdens dit feestelijke programma geven de 3 teams een overzicht van de door hen behaalde resultaten op het gebied van BIM. Daarbij ligt de nadruk op wat is gelukt en wordt ook stilgestaan bij wat nog niet is gelukt. Aansluitend volgt het eindoordeel van het Panel over het behaalde BIM-gehalte. Er kan slechts één team de beste zijn! En dus is er ook een prijsuitreiking.

Na de prijsuitreiking bestaat de mogelijkheid voor de bezoekers met alle deelnemers na te praten over hun ervaringen.

Zoals altijd verwachtten wij voor de afsluiting op vrijdag veel bezoekers. Daarom was aanmelden noodzakelijk.